Apie mus

Neformaliojo švietimo teikėjai

Neformaliojo švietimo paskirtis – ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius,  asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. “Gabumų akademijos” mokytojai veda įvairaus pobūdžio būrelius Lietuvos mokyklose ir darželiuose. Siekiame, kad šie užsiėmimai nebūtų tik laisvalaikio praleidimo forma, tačiau teiktų ateities gyvenimui ir profesinei karjerai reikalingas kompetencijas: pasitikėjimą savimi, sprendimų priėmimą, kritinį mąstymą, gebėjimą dirbti komandoje. Jūsų vaikais rūpinsis draugiški mokytojai, kurie jaučia aistrą savo darbui ir myli vaikus.

Būreliai vyksta 1 kartą per savaitę. Įprastinė mėnesio kaina – 16 eurų (4 užsiėmimai). Registruotis čia