Apie mus

Neformaliojo švietimo teikėjai

Neformaliojo švietimo paskirtis – ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius,  asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. “Gabumų akademijos” mokytojai veda įvairaus pobūdžio būrelius Lietuvos mokyklose, darželiuose ir internete. Siekiame, kad šie užsiėmimai nebūtų tik laisvalaikio praleidimo forma, tačiau teiktų ateities gyvenimui ir profesinei karjerai reikalingas kompetencijas: pasitikėjimą savimi, sprendimų priėmimą, kritinį mąstymą, gebėjimą dirbti komandoje. Būrelius veda pozityvų “emocinį ryšį” su vaikais sugebantys užmegzti ir pedagoginę patirtį turintys savo sričių specialistai